English  |  אתר ראשי דפנה וקסלר  |  אתר סרטוני הסבר למערכת 022  |  אתר האמנות שלי  |  יצירת קשר  
דף הבית אודותי תערוכות צור קשר
פסיפס , מראה, ופרחים מקרמיקה מודבקים על דיקט סנדויץ 2 ס"מ.